Cykloturistika

Pre náročných cyklistov: 
Cyklomagistrála ,, Dedina v údolí ", dĺžka trasy 45 km, prevýšenie 500 m, vhodná pre horské bicykle: Bojnice – Kanianka – Poruba – Malinová – Chvojnica          – Čavoj – Liešťany – Rudnianska Lehota – Nitrianske Rudno – Kostolná ves – Dlžín – Šútovce - Bojnice 


Čičmianska cyklomagistrála, dĺžka trasy 71 km, prevíšenie 560 m, vhodná pre cestné bicykle: Bojnice – Šútovce – Dlžín – Kostolná Ves – Nitrianske Rudno – Rudnianska Lehota – Liešťany – Zliechov – Čičmany – Kľačno – Nitrianske Pravno – Malinová – Lazany – Bojnice. 


Pre rekreačných cyklistov:  
Prievidza – Brezany, 5,4 km: začiatok je vo vstupnej bráne lesoparku, vedie lesom po tvrdej ceste, z ktorej odbočuje na lesnú cestu k horárni Klčovňa, kde je odpočinkové miesto. Odkiaľ pokračuje po križovatku s tvrdou cestou, ktorá vedie do obce Brezany. 


Brezany – Malá Čausa – Chrenovec – Jalovec – Ráztočno – Remata, 13,6 km.: začína asi 1 km za Brezanmi smerom do doliny Ostrá. Vedie lesom po tvrdej ceste , jednotlivými obcami prechádzka po približne rovnako dlhých úsekoch a končí pri kameňolome v Remate, odkiaľ je možnosť napojenia na štátnu cestu Prievidza – Handlová. 


Remata – Sklené, 4 km: začína sa prejazdom smerom na Rematu, pokračuje po tvrdej ceste k rekreačnému stredisku Baník – Remata, vychádza z lesa a cez pasienky na hrebeni sa dostáva do obce Sklené. 


Handlová – Veĺká Lehôtka, 7,8 km:  začiatok je na okraji lesa pod Pfaftenbergom, po tvrdej lesnej ceste prichádza k rekreačnému stredisku Tri Studničky, odkiaľ pokračuje lesnou cestou ku križovatke s miestnym názvom ,, Strieborná jedľa „ a následne do Veľkej Lehôtky. 


Handlová – Stanište, 6,7 km: na križovatke ,, Strieborná jedľa „ nadväzuje na predchádzajúcu trasu a pokračuje po tvrdej lesnej ceste do obce Hradce. Vedie popri rekreačnom zariadení štátnych lesov Stanište. 


Tužiná – Gápeľ, 10 km: je prepojením oboch obcí odvoznou cestou v peknom lesnom prostredí. 


V pracovných dňoch je potrebná  zvýšená opatrnosť, pretože trasy, s výnimkou prvej, slúžia na odvoz dreva a nie je vylúčený stret s nákladným autom. Značenie trás na križovatkách lesných ciest je robené bielym štvorcom so zeleným číslom, ktoré sa zhoduje s popisom trasy a značením na mape.